Ägarbyte!

Den 16 januari 2017 kommer

Legnew Markis o Solskydd att byta ägare.

Benny Gustavsson lämnar över till Joakim Gladh.